Sexting podle zákona Anglie, Walesu a Severního Irska

„Sexting“ není právní termín, ale termín používaný akademiky a novináři. Může to však mít závažné právní důsledky pro ty, kdo se ho účastní, zejména pro děti, které to považují za neškodné flirtování. Policie má k dispozici několik trestněprávních předpisů, kterými může pachatele obvinit. Několik příkladů viz tabulka výše. Výzkum ukazuje, že pravidelné používání pornografie podporuje sexting a kyberšikanu, zejména u chlapců.

V letech 2016 až 2019 byla policií vyšetřována více než 6,000 14 dětí do 300 let za trestné činy související s pohlavním zneužíváním, včetně více než XNUMX dětí ve školním věku. Tento článek v novinách Guardian upozorňuje na některé problémy.

Komunikační zákon 2003 platí ve Velké Británii. Jiné trestné činy související s pohlavím by však byly stíhány podle různých právních předpisů v Anglii, Walesu a Severním Irsku a Skotsko. Vytváření, držení a distribuce neslušných obrazů dětí (osob mladších 18 let) s jejich souhlasem nebo bez jeho souhlasu je v zásadě ze zákona nezákonné. Viz výše pro nejčastější používané trestněprávní předpisy.

Získání nebo shromažďování sexting fotografií nebo videí na telefonu nebo počítači

Pokud máte vy nebo někdo, koho znáte, nějaké neslušné obrázky nebo videa někoho, kdo je mladší 18 let, měl by mít technicky neslušný obraz dítěte, i když jsou stejného věku. To je v rozporu s oddílem 160 Trestní soudní zákon 1988 a část 1 z Zákon o ochraně dětí 1978. Státní zastupitelství bude pokračovat v soudním řízení pouze v případech, kdy se domnívají, že je to ve veřejném zájmu. Zohlednili by věk a povahu vztahu zúčastněných stran. Pokud jsou obrázky zveřejněny online bez souhlasu a se záměrem ponížit nebo způsobit úzkost, považuje se to za „pomstu porno“ a bude účtováno v rámci Zákon o trestním soudnictví 2015 § 33. Vidět zde za pokyny ohledně stíhání v Anglii a Walesu.

Odesílání sexting fotografií nebo videí

Pokud je vaše dítě mladší 18 let a on odesílá, odesílá nebo předává neslušné obrázky nebo videa přátelům nebo přátelům / přítelkyním, porušuje by to v zásadě také oddíl 1 zákona o ochraně dětí z roku 1978. I když jsou jeho fotografie nebo sama o sobě takové chování představuje „distribuci“ neslušných obrazů dětí.

Zde je vynikající Krok za krokem Průvodce sextingem právním střediskem pro spravedlnost mládeže. Podle tohoto College of Police Briefing paper„Sexuální snímky vytvořené mládeží se mohou pohybovat od konsensuálního sdílení až po vykořisťování. Je nepravděpodobné, že by konsensuální sexting přitahoval pozornost policie. Trestní vyšetřování a trestní stíhání za trestné činy uvedené v tomto briefingu budou vhodné za přítomnosti přitěžujících prvků, jako je vykořisťování, donucování, ziskový motiv nebo dospělých jako pachatelů, protože by to představovalo sexuální zneužívání dětí (CSA). “

Riziko pro zaměstnanost

Skutečné obavy spočívají v tom, že i když právě policisté budou mít rozhovor, bude to mít za následek zaznamenání mladého člověka do policejní národní databáze. Tato skutečnost se může objevit při kontrolách zaměstnání v pozdějším stádiu, pokud dotyčná osoba musí požádat o rozšířené zveřejnění. Rovněž se ukáže kontroly pro případ dobrovolné práce s zranitelnými lidmi, dětmi nebo staršími osobami.

Varování rodičům!

Kentská policie také uvedla, že uvažuje nabíjení rodiče jako odpovědná osoba se smlouvou na chytrý telefon, který zaslal problematickou fotografii / video.

Toto je obecná příručka k právu a nepředstavuje právní poradenství.

Tisk přátelský, PDF a e-mail