Jaký je právní souhlas?

(Toto je obecný průvodce zákonem a nepředstavuje právní poradenství.)

Zákon

Jaký je právní souhlas?Projekt Zákon o sexuálních přestupcích v Anglii a Walesu v 2003a zákon o sexuálních trestných činech ve Skotsku v roce 2009 stanovily, co znamená souhlas pro účely stíhání podle trestního práva.

Legislativa rozšířila tradiční definici znásilnění tak, aby zahrnovala veškerou sexuální identitu a učinila z trestného činu "osoby (A) proniknout svým penisem do vagíny, [ale také nyní anus nebo ústa jiné osoby (B), buď úmyslně nebo bezohledně, bez souhlasu této osoby a bez jakéhokoli přiměřeného přesvědčení, že B souhlasí. "

Podle skotských právních předpisů "souhlas znamená svobodnou dohodu."

„59. Odstavec 2 písm. A) stanoví, že neexistuje žádná svobodná dohoda, pokud k jednání dochází v době, kdy stěžovatel není schopen s účinkem alkoholu nebo jiné látky souhlasit. Účinkem tohoto pododdílu není zajistit, aby osoba nemohla souhlasit se sexuální aktivitou po požití alkoholu nebo požití jakékoli omamné látky. Osoba mohla konzumovat alkohol (nebo jakoukoli jinou omamnou látku) a může být dokonce docela opilá, aniž by ztratila schopnost souhlasit. Avšak v okamžiku, kdy je tak opojen, že ztratí schopnost zvolit si, zda se bude podílet na sexuální aktivitě, jakákoli sexuální aktivita, ke které dochází, tak činí bez souhlasu stěžovatele. “

Co je souhlas v praxi?

V občanském právu například při uzavírání smlouvy souhlas znamená souhlas se stejnou věcí. V trestním právu to znamená něco podobného povolení. Oba právní sektory se snaží zahrnout do nich pojmy použití a zneužití pravomoci. Stanovení „souhlasu“ je jednou z nejsložitějších oblastí trestního práva v oblasti sexuálních trestných činů. Existují pro to tři hlavní důvody.

Za prvé, je velmi obtížné vědět, co se děje v mysli jiné osoby. Flirtuje signál, že pohlavní styk je v pořádku nebo jen pozvánka k zahájení datování s možností pohlavního styku později? Je to společenská norma nebo moudré pro muže, aby byli více dominantní v "povzbuzování" žen, aby se s nimi sexuálně angažovali a ženy, aby byli více poddajní a dodržovali? Internetová pornografie určitě podporuje tento pohled na sexuální vztahy.

Zadruhé, sexuální činy se obvykle provádějí v soukromí bez svědků. To znamená, že pokud dojde ke sporu o to, co se stalo, musí porota v zásadě zvolit příběh jedné osoby nad druhou. Obvykle musí z důkazů o tom, co se stalo v době před incidentem, vyvodit, co mohlo mít účastníci na mysli. Jak se chovali na večírku nebo v hospodě nebo jaké byly jejich předchozí vztahy, pokud existují? Pokud byl vztah veden pouze přes internet, může být těžší prokázat.

Za třetí, kvůli tísni, která může vyplynout z sexuálního napadení, vzpomínka stěžovatelky o skutečnostech a připomínky nebo prohlášení, které se brzy počítá, se mohou lišit. To může ostatním složitě vědět, co se opravdu stalo. Situace je o to náročnější při konzumaci alkoholu nebo drog.

Shrnutí souhlasu

Tento https://trials.autocruitment.com nabízí dobrou radu poskytnutou asociací PSHE ohledně souhlasu na základě doporučení od Korunní prokuratury.

BBC také natočila 2 zajímavé rozhlasové dokumenty s názvem Nový věk souhlasu které uvádějí, jak mladí lidé dnes zažívají souhlas nebo jeho nedostatek v praxi.

Dospívající v ohrožení

Výzvou pro adolescenty je, že emocionální část mozku je urychluje k sexuálním vzrušení, riskování a experimentování, zatímco racionální část mozku, která pomáhá brzdit rizikové chování, se plně nevyvinula. To je o to obtížnější, když jsou ve směsi alkohol nebo drogy. Je-li to možné, měli by mladí muži hledat „aktivní souhlas“ se sexuálními vztahy a být velmi opatrní, aby věřili, že byl dán souhlas, když je partner opilý. Chcete-li to děti naučit, ukažte to vtipně karikatura o souhlasu s šálkem čaje. Je to velmi chytré a pomáhá to vyjádřit.

Implicitní souhlas

Implikovaný souhlas je kontroverzní forma souhlasu, která není výslovně udělena osobou, nýbrž vyvozována z jednání osoby a ze skutečností a okolností konkrétní situace (nebo v některých případech z mlčení nebo nečinnosti osoby). V minulosti se mělo za to, že pár, který se oženil, vydal „implicitní souhlas“ se vzájemným sexem, což je doktrína, která zakazuje stíhání manžela za znásilnění. Tato doktrína je nyní ve většině zemí považována za zastaralou. Závislost na pornu však může vést některé muže k extrémním snahám, aby donutily manželky k sexuálním činům bez jejich souhlasu. Vidět tento příběh z Austrálie.