Souhlas v právu

Jaký je právní souhlas?

Toto je obecná příručka k právu a nepředstavuje právní poradenství.

Společnost Zákon o sexuálních přestupcích v Anglii a Walesu v 2003A Zákon o sexuálních přestupcích ve Skotsku v 2009, stanoví, jaký souhlas znamená za účelem trestního stíhání.

Legislativa rozšířila tradiční definici znásilnění tak, aby zahrnovala veškerou sexuální identitu a učinila z trestného činu "osoby (A) proniknout svým penisem do vagíny, [ale také nyní anus nebo ústa jiné osoby (B), buď úmyslně nebo bezohledně, bez souhlasu této osoby a bez jakéhokoli přiměřeného přesvědčení, že B souhlasí. "

Podle skotských právních předpisů "souhlas znamená svobodnou dohodu."

"59. Pododdíl (2) (a) stanoví, že neexistuje žádná volná dohoda, pokud se chování uskutečňuje v době, kdy stěžovatel není schopen kvůli účinkům alkoholu nebo jiné látky souhlasit s tím. Účinkem tohoto pododdílu není stanovit, že osoba nemůže souhlasit se sexuální aktivitou po konzumaci jakéhokoli alkoholu nebo užívání jakékoli omamné látky. Osoba může konzumovat alkohol (nebo jakoukoli jinou omamnou látku) a může být dokonce opilá, aniž by ztratila schopnost souhlasu. Nicméně v okamžiku, kdy je tak opilý, že ztratí schopnost rozhodnout se, zda se bude účastnit sexuální aktivity, jakákoli sexuální činnost, k níž dochází, bez souhlasu stěžovatele. "

Co je v kontextu? V občanském právu, například při uzavírání smlouvy, souhlas znamená souhlas s touto věcí. V trestním právu to znamená něco podobného povolení. Oba právní sektory se snaží zahrnout v nich pojmy o užívání a zneužívání moci. Určení "souhlasu" je jednou z nejsložitějších oblastí trestního práva při sexuálním trestném jednání. Existují tři hlavní důvody pro to.

Za prvé, je velmi obtížné vědět, co se děje v mysli jiné osoby. Flirtuje signál, že pohlavní styk je v pořádku nebo jen pozvánka k zahájení datování s možností pohlavního styku později? Je to společenská norma nebo moudré pro muže, aby byli více dominantní v "povzbuzování" žen, aby se s nimi sexuálně angažovali a ženy, aby byli více poddajní a dodržovali? Internetová pornografie určitě podporuje tento pohled na sexuální vztahy.

Za druhé, sexuální činy se obvykle provádějí v soukromí bez svědků. To znamená, že pokud je spor o to, co se stalo, porota má v podstatě vybrat příběh jedné osoby nad druhou. Obvykle musí odvodit důkazy o tom, co se stalo vedoucím k incidentu, co mohlo být v mysli stran. Jak se chovali na večírku nebo v hospodě nebo na povaze svého předchozího vztahu? Co znamená "vztah"? Pokud se vztah uskutečnil pouze přes internet, je těžší dokázat.

Za třetí, kvůli tísni, která může vyplynout z sexuálního napadení, vzpomínka stěžovatelky o skutečnostech a připomínky nebo prohlášení, které se brzy počítá, se mohou lišit. To může ostatním složitě vědět, co se opravdu stalo. Situace je o to náročnější při konzumaci alkoholu nebo drog.

Výzvou pro dospívající je, že emoční část mozku je urychluje k sexuálnímu vzrušení, riskování a experimentování, zatímco racionální část mozku, která pomáhá brzdit rizikové chování, se plně nevyvinula. To je ještě těžší, když alkohol nebo drogy jsou v mixu. Pokud je to možné, mladí muži by měli hledat "aktivní souhlas" k sexuálním vztahům a být velmi opatrní, protože věří, že souhlas byl dán, když je partner opilý. Pokud máte pochybnosti, ne. Pamatujte, že "mravy činí člověka".

Implicitní souhlas je kontroverzní forma souhlasu, která není výslovně udělena osobou, ale spíše odvozena z jednání osoby a skutečností a okolností konkrétní situace (nebo v některých případech ticha nebo nečinnosti člověka). V minulosti se pár, kteří se oženili, považovali za "smysluplný souhlas" k vzájemnému sexu, což je doktrína, která zabránila stíhání manžela za znásilnění. Tato doktrína je ve většině zemí nyní považována za zastaralou. Závislost na pornoch však může vést některé muže k extrémní délce, aby donutili manželky k sexuálním činům bez jejich souhlasu. Vidět tento příběh z Austrálie.

<< Age of Consent Co je souhlas v praxi? >>

Tisk přátelský, PDF a e-mail